Poprawa kolokwium z Podstaw Programowania

Studenci, którzy nie zaliczyli kolokwium z ćwiczeń z Podstaw Programowania, będą mogli napisać kolokwium poprawkowe w czwartek 25 stycznia. O godzinie i sali poinformuję później.

Ocena za poprawkowe kolokwium będzie obniżona do 4,0 maksymalnie i nie będą uwzględniane punkty za zadania wykonane podczas zajęć.

Posted in Dydaktyka, Podstawy Programowania (ćw) | Leave a comment

Ocena z Języków Programowania (Java)

Oceny 5,0, które zwalniają z kolokwium z wykładu z Języków Programowania (Java), przekażę wykładowcy po zakończeniu wszystkich zajęć (na początku sesji). Student, który chce być zwolniony z tego kolokwium, musi więc sam oszacować, czy będzie miał 5,0.

Posted in Dydaktyka, Języki Programowania (lab) | Leave a comment

Tematy pracy dyplomowej magisterskiej

Jeśli ktoś byłby zainteresowany wykonaniem swej pracy dyplomowej magisterskiej ze mną jako promotorem, to proszę o kontakt i propozycję tematu.

Na podstronie Prace dyplomowe można zapoznać się z moimi proponowanymi i realizowanymi tematami prac dyplomowych.

Zachęcam też do składania własnych propozycji tematów. Termin upływa (na razie) 20 XI.

Posted in Prace dyplomowe | Możliwość komentowania Tematy pracy dyplomowej magisterskiej została wyłączona